• Rejstříkové památky na území Vladaře
  • Rejstříkové památky na území Vladaře
  • Rejstříkové památky na území Vladaře
  • Rejstříkové památky na území Vladaře

Studie využití kulturního dědictví na území Vladaře

Projekt řeší zpracování studie využití památkově chráněných nemovitých památek na území Vladaře. Dále zpracování soupisu a interaktivní mapy památkově chráněných nemovitých památek na území Vladaře včetně fotodokumetace, popisu a GPS zaměření. Studie, soupis a interaktivní mapa budou publikovány na internetových stránkách projektu.
Celkem památek v databázi : 632
Celkem fotek v databázi : 3848

Náhodně vybrané památky :

městský dům
Obec : Žatec
předměstský dům
Obec : Žatec
venkovská usedlost
Obec : Radonice
Tento projekt "Studie využití kulturního didictví na území Vladaře", reg. č. 13/018/41200/098/001257 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.