Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

Novinky

 

20080821 - logo velké

AVÍZO VÝZEV IROP na rok 2018


MAS Vladař plánuje vyhlásit v lednu a březnu tyto výzvy:

 

VÝZVA č.3. IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní účení 

aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání


Výzva bude zaměřena na podporu a rozvoj infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, kdy se jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Termín vyhlášení výzvy: leden 2018

Termín ukončení výzvy: březen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.


důležité odkazy:


Výzva č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvýšení kvality a dostupnosti infratsruktury pro vzdělávání a celoživotní učení: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce:https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf


 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.VÝZVA č.4. IROP 5 -  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní účení 

aktivita: Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura základních škol


Výzva bude zaměřena na:

1) předškolní vzdělávání - podpora aktivit, které jsou zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

2) infrastruktura základních škol - podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

Termín vyhlášení výzvy: březen 2018

Termín ukončení výzvy: květen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 


důležité odkazy:

Výzva č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvýšení kvality a dostupnosti infratsruktury pro vzdělávání a celoživotní učení: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce:https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

20080821 - logo velké

Aktuálně vyhlášené výzvy 12/2017


MAS Vladař o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vladař o.p.s. na období 2014 – 2020“

 

 

vyhlašuje


1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem


„1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)“

 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD“

 

a

 

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem


„2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)“

 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 65 „Sociální podnikání - Integrované projekty CLLD“

 

 

 

Dokumenty ke stažení: 

Výzva č. 1

Výzve č. 2

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení

Interní postupy IROP 2014-2023

P4_Osnova Podnikatelského plánu

P4B_Osnova studie proveditelnosti_62_Rozvoj sociálních služev_v1.1_f

P4C_Osnova studie proveditelnosti_62_Rozvoj komunitních center_v 1.1_f

P4D_Osnova studie proveditelnosti_62_Sociální bydlení_v 1.1_f

 

 

 

 

20080821 - logo velké

AVÍZO VÝZEV IROP na rok 2017


MAS Vladař plánuje vyhlásit v prosinci 2017 tyto výzvy:

 

 

VÝZVA č.1. IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


Výzva bude zaměřena na podporu a rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center, sociální bydlení.

 

Termín vyhlášení výzvy: prosinec 2017

Termín ukončení výzvy: únor 2018

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

důležité odkazy:

Výzva č.62 / IROP / integrované projekty CLLD - Sociální infrastruktura: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7ce4a756-adcf-48f1-b9ed-804e90be537e/Specificka-pravidla-2_1-CLLD_v-1-1_final.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny pro IROP v kanceláři MAS Vladař:

 

PO  8.00 – 14.00 hodin

ÚT  8.00 – 14.00 hodin

 

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, doporučujeme sjednat si konzultaci dopředu

na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě

na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.VÝZVA č.2. IROP 4 -  Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání


Výzva bude zaměřena na podporu a rozvoj sociální podnikání, kdy cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.

 

Termín vyhlášení výzvy: prosinec 2017

Termín ukončení výzvy: únor 2018

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

důležité odkazy:

Výzva č.65 / IROP / integrované projekty CLLD - Sociální podnikání: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e84ec9cf-8c78-405d-a561-883cf5d225d2/Specificka-pravidla-65-vyzva-socialni-podnikani-CLLD.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce:https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny pro IROP v kanceláři MAS Vladař:

 

PO  8.00 – 14.00 hodin

ÚT  8.00 – 14.00 hodin

 

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, doporučujeme sjednat si konzultaci dopředu

na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě

na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

20080821 - logo velké

 

Zveme Vás na seminář 

 

Zkušenosti z praxe GDPR pro školy a zřizovatele: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

 

   Seminář je pořádán v rámci projektu MAP ORP Podbořany

 

   Kdy: v úterý 12. prosince v 9 h

   Kde: v zasedací místnosti MěÚ Podbobořany

 

   Na seminář se přihlašuje na 1url.cz/@gdpr nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

   Více informací o projektu www.vzdelavani-podboransko.cz

   Pozvánka ke stažení zde: pozvánka

 

20080821 - logo velké

pozvánka informační akci k podboře ekonomiky na venkově prostřednictvím výzev MAS Vladař

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com