Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

20080821 - logo velké

 

Rozhodovací komise MAS Vladař schválila 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

na území MAS Vladař

pro období 2014 - 2020        Dne 24. února 2016 se sešla v zasedací místnosti Městského úřadu v Podbořanech

        Rozhodovací komise MAS Vladař. 

 

        Náplní programu zasedání bylo především schválení vzniklé Strategie komunitně 

        vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař pro období 2014 - 2020.

        A přijetí nových partnerů MAS Vladař. 

 

        Na základě oprávnění ke schválení (plynoucího z rozhodnutí Valné hormady MAS

        Vladař ze dne 4. listopadu 2015) Rozhodovací komise MAS Vladař schválila SCLLD

        MAS Vladař pro období 2014 -2020. Rozhodovací komise MAS Vladař zároveň 

        pověřila ředitele MAS Vladař o.p.s. pana Ing. Josefa Ryšavého doplněním formálních

        náležitostí a podáním prostřednistvím portálu MS2014+ včetně souvisejících příloh. 

 

        V případě požadavků od řídících a kontrolních orgánů ČR pověřila Rozhodovací 

        komise MAS Vladař pana ředitele Ing. Josefa Ryšavého k součinnosti a bezodkladnému

        doplnění potřebných náležistostí.

 

 

         V rámci svého zasedání Rozhodovací komise MAS Vladař přijímala i nové partnery

         MAS Vladař, a to: SILENT SENIOR RAČETICE o.p.s., Eintopf s.r.o. a Město Postoloprty. 

 

 

         Zápis ze zasedání Rozhodovací komise MAS Vladař

         Pozvánka

        

 

         Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař

         pro období 2014-2020 je ke stažení zde. 

  

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com