Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

20080821 - logo velké

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS VLADAŘ


podala

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

na území MAS Vladař

pro období 2014 - 2020        Dne 30. března 2016 kancelář MAS Vladař podala prostřednictvím portálu

        MS 2014+ Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS

        Vladař pro období 2014 - 2020 pod pořadovým číslem CLLD_15_01_146.

 

 

         Tento dokument byl Rozhodovací komisí schválen dne 24. února 2016

         (oprávnění ke schválení plyne z rozhodnutí Valné hromady MAS Vladař

         konané 4. listopadu 2015)


         Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mapuje aktuální stav regionu, 

         potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací a firem na území MAS Vladař. Tvorba 

         tohoto dokumentu byla pro následující programovací období 2014-2020 zásadní

         a klíčová. Strategie bude základním rozvojovým dokumentem, který stanovuje 

         dlouhodobé cíle venkovské oblasti a základní směry činností, jimiž chce MAS

         Vladař k dosaření těchto cílů přispět. Zároveň tato Strategie shrnuje potřeby 

         regionu a naznačuje možné zdroje financování vytyčených priorit. 


         Kolektiv tvořící Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území 

         MAS Vladař touto cestou děkuje za plodnou spolupráci všem zainteresovaným

         osobám i organizacím, zástupcům mikroregionů, starostům a pracovníkům

         samosprávy na území MAS, aktivním podnikatelům, zemědělcům a aktivním občanům

         z neziskových organizací a jejich dobrovolníkům.


        V neposlední řadě děkujeme široké i odborné veřejnosti, že se zúčastnila komunitního

        plánování - setkávání a jejichž cenné připomínky formovaly tento dokument.

 

        Tato Strategie by nikdy nemohla vzniknout bez finanční podpory OP Technická pomoc

        v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

        území MAS Vladař  CZ.1.08/3.2.00/14.00283. Další významné prostředky nutné vypra-

        cování tohoto dokumentu poskytly Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj. 

  


         

        

        Zápis ze zasedání Rozhodovací komise MAS Vladař

     

        Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař

        pro období 2014-2020 je ke stažení zde. 

 

       

        

        

  
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com