Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

 

20080821 - logo velkéMAS VLADAŘ O.P.S. BYLA PODPOŘENA KARLOVARSKÝM KRAJEM

             

Dne  22.03.2016 MAS Vladař o.p.s podepsala Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ( evidenční č. smlouvy 00299/2016-00). Karlovarský kraj poskytuje MAS Vladař o.p.s. účelovou neinvestiční dotaci

 

ve výši 280 000,- Kč,

která slouží na úhradu mzdových nákladů manažera MAS Vladař o.p.s. 

 

Základem žádosti o podporu byla pomoc manažera s dokončením strategických dokumentů MAS Vladař na období 2014-2020 a jeho aktivní účast v procesu tvorby tohoto dokumentu. Díky podpoře Karlovarského kraje očekáváme řádnou přípravu na další programovací období. Kvalita strategických dokumentů je nutnou podmínkou pro získání podpory pro celé území působnosti naší MAS na další programovací období. Pomoc Karlovarského kraje nám umožní řádnou přípravu na další programovací období a věříme, že i díky tomuto projektu MAS Vladař bude úspěšně čerpat alokace ve výši 212 ml. Kč pro území MAS Vladař. 

 

Manažer se bude dále také zabývat dokončením projektů spolupráce PRV 2017+ IV.2.1. a vyhledávání potencionálních záměrů pro projekty spolupráce s dalšími MAS na území KK. Manažer se bude zabývat i systematickou podporou a aktivizací subjektů z území KK s cílem maximálního využití jakýchkoliv dostupných dotačních prostředků na projektové záměry v Karlovarském kraji.Vzhledem k postupnému rozjezdu alokovaných finančních prostředů v rámci nového programového období 2014-2020, bude snahou i projektová příprava žadatelů na start čerpání v tomto novém programovacím období. Nový manažer se bude i aktivně podílet na zásadním update internetové prezentace MAS Vladař a na přípravě a realizaci kulturně společenských a sportnovních akcích realizovaných na území KK s cílem propagace aktivit a činnnosti MAS Vladař o.p.s.


www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz


 

 

 

 Karlovarsky kraj - Logo velké  Logo KV

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com