Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

 

20080821 - logo velké

Aktuálně vyhlášené výzvy 12/2017


MAS Vladař o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vladař o.p.s. na období 2014 – 2020“

 

 

vyhlašuje


1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem


„1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)“

 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD“

 

a

 

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem


„2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)“

 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 65 „Sociální podnikání - Integrované projekty CLLD“

 

 

 

Dokumenty ke stažení: 

Výzva č. 1

Výzve č. 2

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení

Interní postupy IROP 2014-2023

P4_Osnova Podnikatelského plánu

P4B_Osnova studie proveditelnosti_62_Rozvoj sociálních služev_v1.1_f

P4C_Osnova studie proveditelnosti_62_Rozvoj komunitních center_v 1.1_f

P4D_Osnova studie proveditelnosti_62_Sociální bydlení_v 1.1_f

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com