Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

 

20080821 - logo velké

AVÍZO VÝZEV IROP na rok 2018


MAS Vladař plánuje vyhlásit v lednu a březnu tyto výzvy:

 

VÝZVA č.3. IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní účení 

aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání


Výzva bude zaměřena na podporu a rozvoj infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, kdy se jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Termín vyhlášení výzvy: leden 2018

Termín ukončení výzvy: březen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.


důležité odkazy:


Výzva č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvýšení kvality a dostupnosti infratsruktury pro vzdělávání a celoživotní učení: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce:https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf


 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.VÝZVA č.4. IROP 5 -  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní účení 

aktivita: Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura základních škol


Výzva bude zaměřena na:

1) předškolní vzdělávání - podpora aktivit, které jsou zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

2) infrastruktura základních škol - podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

Termín vyhlášení výzvy: březen 2018

Termín ukončení výzvy: květen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 


důležité odkazy:

Výzva č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvýšení kvality a dostupnosti infratsruktury pro vzdělávání a celoživotní učení: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce:https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com