Vladař\Testovací\Houbeles
 

Fiche opatření MAS Vladař

1 - Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Vladař (opatření č. III.2.1.1.)

2 - Občanské vybavení a služby na území MAS Vladař (opatření č. III.2.1.2.)

3 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (opatření č. III.2.2.)

4 - Podpora cestovního ruchu (opatření č. III.1.3.)

5 - Vzdělávání a informace  na území MAS Vladař o.p.s. (opatření č. III.3.1.)

6 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy (opatření č. III.1.1.)

7 - Podpora mikropodniků (opatření č. III.1.2.)

8 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (opatření č. I.1.3.1.)

 

Výzva č. 11 - Fiche - 123678.

Výzva č. 10 - Fiche - 123678.

Výzva č.  9 - Fiche - 1234 , 5

Výzva č.  8 - Fiche - 1 , 2 , 3.

Výzva č.  7 - Fiche - 3.

Výzva č.  6 - Fiche - , 34 .

Výzva č.  5 - Fiche - 5 .

Výzva č.  4 - Fiche - .

Výzva č.  3 - Fiche - 1 , 5 .

Výzva č.  2 - Fiche - 3 , .

Výzva č.  1 - Fiche - 3 , 4.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com