Vladař\Testovací\Houbeles
 

 

 

 

Místní akční skupina Vladař o.p.s. vyhlašuje

 

Výzvu č. 4

 

k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. – LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER na území MAS Vladař.

 

Zahájení příjmu žádostí: 24. 9. 2009 (žádosti budou přijímány od 7:00–19:00 hod.)
Ukončení příjmu žádostí: 25. 9. 2009 (žádosti budou přijímány od 7:00–17:00 hod.)
Místo podávání žádostí: MAS Vladař o.p.s.; Husova 153, 364 55 VALEČ 

 

Dokument Výzvy č. 4 ke stažení zde .

Fiche opatření ke stažení v sekci fiche nebo zde: 1 , 2 , 5 .

Aktuální postup výběru projektů v opatření IV.1.2. Výběrovou komisí MAS Vladař je k dispozici v sekci LEADER 2007 - 2013 > Instrukce a postupy.

 

Dokumenty SZIF:

 

Žádost o dotaci - opatření IV.1.2. - pro 8. kolo příjmu žádostí ke stažení zde .

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2. ke stažení zde .

Samostatná příloha 9 pravidel ke stažení zde .

Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z PRV" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie ke stažení zde .

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com