Vladař\Testovací\Houbeles
 

Místní akční skupina Vladař o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER pro období 2007 - 2013

 

Výzvu č. 9

 

k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie pro následující Fiche opatření (dále jen fiche):

 

Příjem žádostí: 6. - 7. 10. 2011 (žádosti budou přijímány od 7:00–15:00 hod.)
Místo podávání žádostí: MAS Vladař o.p.s., Husova 153, 364 55 Valeč

 

Příslušné dokumenty ke stažení:

 

Dokument Výzvy č. 9 ke stažení zde.

Fiche opatření ke stažení v sekci fiche nebo zde: 1, 2, 3, 4 , 5.

Žádost o dotaci - opatření IV.1.2. - pro 9.výzvu MAS Vladař/ 14. kolo PRV ke stažení zde.(!!! Pro podávání žádostí nepoužívejte žádný jiný formulář. !!!)

Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o dotaci z PRV" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie ke stažení zde.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2. ke stažení zde.

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 ke stažení zde.

Aktuální postup výběru projektů v opatření IV.1.2. Výběrovou komisí MAS Vladař je k dispozici v sekci LEADER 2007 - 2013 > Instrukce a postupy .

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com