Vladař\Testovací\Houbeles
 

Místní akční skupina Vladař o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER pro období 2007 - 2013

Výzvu č. 13

k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Příjem žádostí: 13. - 14. 2. 2014 (žádosti budou přijímány od 7:00–15:00 hod.) 

Místo podávání žádostí: MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč

 

Příslušné dokumenty ke stažení:

Dokument Výzvy č. 13 ke stažení zde.

Fiche opatření vyhlášené ve výzvě č. 13 ke stažení zde: 1

Žádost o dotaci - opatření IV.1.2. - pro 13.výzvu MAS Vladař/ 20. kolo PRV ke stažení zde.(!!! Pro podávání žádostí nepoužívejte žádný jiný formulář. !!!)

Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o dotaci z PRV" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie ke stažení zde.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2. ke stažení zde.

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 ke stažení zde.

Aktuální vnitřní předpis pro jednání, hodnocení a výběr projektů v opatření IV.1.2. Výběrovou komisí MAS Vladař je k dispozici v sekci LEADER 2007 - 2013 > Instrukce a postupy .

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com