Vladař\Testovací\Houbeles
 

logoEU

ČAS NA ZMĚNU

Číslo a název prioritní osy:  03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376

Cílová skupina: Osoby starší 50 let

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2016
Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2018
Realizátor projektu: MAS Vladař, o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách

Partner projektu: LEADER ACADEMY o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách

Spolupracující subjekt:  KoP ÚP ČR Louny

Místo realizace:  Ústecký kraj, okres Louny

Centrum podpory v Žatci:  Otokara Březiny 2895, 438 01 Žatec

Centrum podpory v Podbořanech: v jednání

Kontakt:

Ing. Olga Čvančarová, manažerka projektu, telefon: 739 659 576, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Andrea Bauerová, DiS., vedoucí cílové skupiny, telefon: 731 113 402, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Realizátor a partnerství

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Pro období 2014 – 2020 se MAS Vladař o.p.s. zapojila i do oblasti podpory zaměstnanosti a to vytvořením strategického partnerství s neziskovou organizací LEADER ACADEMY o.p.s., která má již bohaté zkušenosti v této oblasti a společně zpracovali projekt ČAS NA ZMĚNU, který přímo navazuje na pilotní projekt Ještě je čas na změnu, jehož cílem byla podpora účastníků starších 50 let s dobou evidence na ÚP delší než 6 měsíců. Završením projektu bylo zprostředkování zaměstnání pro více než 60% účastníků. LEADER ACADEMY má i zkušenost s přípravou a realizací sociálního podniku Doupovské hory, je zapojena do komunitní práce, je členem lokálního partnerství, držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání, pověřením k realizaci pracovně osobnostní diagnostiky a psychologického poradenství a držitelem akreditací pro realizaci vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pozitivní individuální motivace a nasměrování klientů k aktivitě a získání udržitelného zaměstnání. Tento cíl bude dosažen za využití vzájemně navazujících vzdělávacích a poradenských aktivit, které pomohou CS získat ztracené návyky, nové vědomosti a zlepší dovednosti a schopnosti žádané na současném trhu práce. Druhotným cílem je vytvoření dvou Center podpory (v Žatci a v Podbořanech). Mezi další cíle projektu patří dosažení změn v oblasti místního trhu práce, zvýšení kvalifikace klientů v souladu s potřebami místních zaměstnavatelů a dosažení změny v přístupu jednotlivých zaměstnavatelů ve vztahu k cílové skupině 50+.

Pro ověření dosažení cílů jsou stanovena hlavní kritéria: počet klientů 70, počet umístěných na trhu práce: 35 z toho 14 podpořených pracovních míst, 2 fungující poradenská místa, počet hodin v rámci individuálního poradenství: 2792 z toho 2512 hodin/tým a 280 hodin/odborné konzultace. 

V rámci projektu bude podpořeno 14 pracovních míst*, na která budou umístěni účastníci projektu, finančním příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 16.000 Kč/osoba po dobu 10 měsíců. Dále budou účastníci podpořeni rekvalifikačním kurzem (45 osob), mohou absolvovat pracovní praxi nebo exkurzi. Po celou dobu realizace projektu bude účastníkům k dispozici poradce v Centru podpory v Žatci a později v Podbořanech včetně pracovního místa, kde budou moci využívat počítač, tiskárnu, skener a to především při úpravě životopisu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů. Všem účastníkům bude poskytováno i odborné poradenství v oblasti finanční nebo pracovně právní. V případě potřeby může účastník využít i psychologickou konzultaci při řešení problémových situací. Účastníkům bude poskytována přímá podpora.

 

Možnost účasti v projektu

Pro zájemce z cílové skupiny je účast v projektu zdarma, projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR prostřednictvím OPZ.

Zájemci, osoby starší 50 let, se mohou hlásit přímo v Centru podpory v Žatci, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo u svého zprostředkovatele na úřadu práce (Podbořany, Žatec, Louny). Ve všech případech vystaví spolupracující KoP ÚP zájemci do projektu DOPORUČENKU a následně bude s účastníkem podepsána Dohoda o účasti v projektu.

Ke spolupráci zveme také všechny zaměstnavatele, kteří by měli zájem o zaměstnání některého z účastníků projektu, nebo mají dobrý tip na osobu, která by aktuálně potřebovala pomoc našeho týmu. Pro více informací je k dispozici Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ", tel: 603 839 210.

 

Informační schůzky pro jednotlivce

Zájemce o účast v projektu budeme zařazovat do projektu průběžně i jednotlivě, stačí, pokud budou kontaktovat pí. Andreu Bauerovou, tel: 731 113 402, které provede prvotní pohovor a zájemce do projektu zařadí. Poté předá informaci o zařazení do projektu příslušnému oddělení KoP ÚP, pokud bude zájemce v evidenci ÚP.

 

Popis aktivit

 

 

  • Výběr účastníků

Vstoupit do projektu je možné od 09/2016 do 11/2016 v CP Žatec – 1. běh

Následuje výběr účastníků od 12/2016 do 03/2017 v CP Podbořany – 2. běh

04/2017 – 07/2017 bude probíhat výběr v CP Žatec – 3. běh

08/2017 – 11/2017 bude probíhat výběr v CP Podbořany – 4. běh

Účastníci musí ke dni vstupu do projektu splňovat charakteristiku: osoby starší 50 let

 

 

  • Pracovně osobní diagnostika

 Získání informací o klientovi, seznámení se navzájem, nastavení spolupráce, základní dotazník a jeho vyhodnocení, rozsah: 2 hodiny/účastník. Získané informace a závěry z POD pomohou v eliminaci neúspěchů klienta při hledání zaměstnání a také při řešení osobních problémů. Absolvují všichni klienti.

 

  • Motivačně vzdělávací a rozvojový modul 50+

 Podpora motivace, aktivity, sebejistoty, zvýšení sociálních kompetencí a pracovních schopností vč. využívání osobního počítače - 9 dní/5 hodin/den. Absolvuje min. 60.

 

  • Profesní rekvalifikace

Změna nebo doplnění kvalifikace klienta; připraveny jsou různé kurzy od základů práce s počítačem přes pokročilé funkce, kombinace více kurzů, které pomohou klientu získat následně práci (např. pečovatelka o děti, hospodyně/domovník, masér, řidičská oprávnění, daňová evidence, mzdové účetnictví, asistent/ka-sekretář/ka, pracovník v sociálních službách, asistent pedagoga, obsluha VZV, svařování, počítačové kurzy, obsluha křovinořezu, motorové pily a sekačky, údržba zeleně, vazačské práce, skladník, strážný, operátor, příprava studené kuchyně atp.).

Vstoupí 45 klientů a min. 42 klientů získá osvědčení.

 

  • Odborné praxe a exkurze

Odborné praxe budou probíhat jakou součást rekvalifikace (viz. výše), pro ověření      pracovních schopností se může účastník zúčastnit exkurze nebo workshopu zaměstnavatele. Zapojení klientů do této KA je plánováno zejména pro ověření schopností a eliminaci problémů, které mohou případné zaměstnání vyloučit (např. zdravotní, psychické nebo zručnost, trpělivost).

 

  • Zprostředkování zaměstnání

V rámci této aktivity budou již pro účastníky sjednávána vhodná pracovní místa u zaměstnavatelů za přispění dotace (viz. pracovní místo s finančním příspěvkem*), nebo obsazována volná pracovní místa. Klienti budou v rámci aktivit motivováni i k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Pracovní uplatnění získá min. 35 klientů, z toho 14 na podpořeném pracovním místě. Zprostředkování zaměstnání bude zajištěno na základě povolení GŘ ÚP ČR, které vlastní partner projektu LEADER ACADEMY o.p.s.

 

  • Doprovodná opatření a přímá podpora účastníků

Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná   opatření tj. příspěvek na cestovné, stravné, ubytování nebo, v případě zařazení do rekvalifikačního kurzu, příspěvek na nezbytné náklady související s rekvalifikací (zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, povinné očkování, případně úhrada  nákladů se zřízením živnostenského listu apod.)

 

 

  • Individuální poradenství účastníkům projektu

-   individuální denní podpora poradce a celého týmu

-   poradenství odborných konzultantů

 

cas-na-zmenu-leader-academy

 

Aktuálně připravujeme:

1. Prezentaci projektu

2. Setkání se zaměstnavateli

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com